ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี

ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี

ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี

ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี

ผู้บริหารและทีมงานมีประสบการณ์การทำงานในวงการทำความสะอาด(Cleaning) มากกว่า 25 ปี เริ่มจากการทำงานรับเหมาในนามบุคคลจนกิจการเจริญรุ่งเรืองและขยับขยาย จึงมาจัดตั้งในรูปแบบของบริษัท เพื่อความเป็นมาตรฐานมืออาชีพและสะดวกในการบริหารจัดการให้เป็นระบบ

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *