About

About

กลูออนคลีนนิ่ง

มืออาชีพด้านความสะอาด

ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี

ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี

ผู้บริหารและทีมงานมีประสบการณ์การทำงานในวงการทำความสะอาด(Cleaning) มากกว่า 25 ปี เริ่มจากการทำงานรับเหมาในนามบุคคลจนกิจการเจริญรุ่งเรืองและขยับขยาย จึงมาจัดตั้งในรูปแบบของบริษัท เพื่อความเป็นมาตรฐานมืออาชีพและสะดวกในการบริหารจัดการให้เป็นระบบ

น้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณภาพสูง

น้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณภาพสูง

เนื่องจากบริษัท กลูออน จำกัด ทั้งผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดส่งตามโรงแรม โรงงาน และลูกค้าในอุตสาหกรรมทำความสะอาด น้ำยาของเราจึงมีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ฉะนั้น ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถไว้วางใจเรื่องความสะอาดกับเราได้แน่นอนคุณภาพเดียวกับที่ผลิตและจัดจำหน่ายในระดับมาตราฐานเดียวกันทั้งหมด

บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ

บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ

บริษัทมีการฝึกอบรมพนักงานก่อนลงพื้นที่จริง และการปฏิบัติงานทุกครั้งจะมีหัวหน้างานคอยดูแล เพื่อให้งานมีความสะอาด ได้คุณภาพและตรงตามเวลา หากงานมีปัญหาหรือไม่เรียบร้อยทางเรามีการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลหลังการบริการไปดูแลถึงที่ด้วยความรวดเร็วทันใจ และสามารถแก้ปัญหาได้ทันทวงที เราอบรมบุคลากรของเราให้รักการบริการและเอาใจใส่แก่ลูกค้าทุกราย