จัดหาแม่บ้านประจำ

จัดหาแม่บ้านประจำ

บริการจัดหาแม่บ้านประจำ

บริการจัดส่งแม่บ้านประจำไปทำความสะอาดสำหรับอาคารพาณิชย์ต่างๆ บุคลากรได้ผ่านการอบรมและชำนาญพื้นที่
ที่สำคัญ ทางบริษัทมีระบบการจัดการแม่บ้านไปแทน (สแปร์) เพื่อทดแทนชั่วคราว ในกรณีที่แม่บ้านประจำลา หรือ ขาด อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดเพิ่มเติม

(ทางบริษัทไม่มีนโยบายบริการจัดส่งแม่บ้านประจำทำความสะอาดตามบ้านและที่พักอาศัย)